TVSI xin thông báo: ITRADE HOME PHIÊN BẢN CŨ DỪNG HOẠT ĐỘNG TỪ NGÀY 31/03/2017
TVSI announcement: ITRADE HOME OLD VERSION WILL BE DEACTIVETED FROM MARCH 31, 27
toàn bộ giao dịch trực tuyến tại địa chỉ (All online trading transactions will be performed on):
1. iTrade Home phiên bản mới tại địa chỉ (iTrade Home new version at): itrade-home.tvsi.com.vn
2. TVSI Mobile - Ứng dụng dành cho iOS / Android (TVSI Mobile - Application for iOS / Android)
 • Đăng nhập iTrade Home mới (Login iTrade Home new version )
 • Kích hoạt tài khoản iTrade Home mới (Đối với khách hàng chưa sử dụng iTrade Home mới)
  Activate iTrade Home new version account (For the first time)
 • Hướng dẫn sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến trên iTrade Home
  phiên bản mới ( User guide for iTrade Home new version )

Quên Mật Khẩu

 • Chia lệnh tự động.
 • Giao dịch đa tài khoản.
 • Đặt lệnh nhanh chóng.
 • Đặt lệnh trước ngày
  3:30 PM
 • Theo dõi trạng thái lệnh
 • Quản lý danh mục tài sản
 • Sao kê lịch sử giao dịch.
 • Sao kê tiền, Sao kê chứng khoán.
 • Theo dõi và cảnh báo.
 • Quản lý danh mục chứng khoán yêu thích.
 • Ứng trước, Chuyển tiền, Chuyển chứng khoán.
 • Bán cổ phiếu lô lẻ, Đăng ký Quyền mua cổ phiếu.
 • Đăng ký hỗ trợ và trả hỗ trợ
 • Tin nóng & tin phân tích
 • và các tiện ích khác.