TVSI xin thông báo: ITRADE HOME PHIÊN BẢN CŨ DỪNG HOẠT ĐỘNG TỪ NGÀY 31/03/2017
TVSI announcement: ITRADE HOME OLD VERSION WILL BE DEACTIVETED FROM MARCH 31, 27
toàn bộ giao dịch trực tuyến tại địa chỉ (All online trading transactions will be performed on):
1. iTrade Home phiên bản mới tại địa chỉ (iTrade Home new version at): itrade-home.tvsi.com.vn
2. TVSI Mobile - Ứng dụng dành cho iOS / Android (TVSI Mobile - Application for iOS / Android)
 • Đăng nhập iTrade Home mới (Login iTrade Home new version )
 • Kích hoạt tài khoản iTrade Home mới (Đối với khách hàng chưa sử dụng iTrade Home mới)
  Activate iTrade Home new version account (For the first time)
 • Hướng dẫn sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến trên iTrade Home
  phiên bản mới ( User guide for iTrade Home new version )
 • 자동 분할 주문
 • 멀티 계좌 거래 지원
 • 번개 주문
 • 예약 주문
  3:30 PM
 • 주문상태
 • 자산 포트폴리오관리
 • 증권거래내역
 • 입출금 내역, 증권거래내역
 • Alert for Index and Price,
 • 관심종목 관리
 • 매도자금선지급, 온라인계좌이체, 증권이관
 • 단주 매도, 유상증자 신청 등록
 • 등록 지원 및 유료 지원
 • 핫뉴스 및 분석 뉴스
 • 기타 옵션